Informacja dla osób korzystających z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019, poz. 294, ze zm.), uruchomiony został numer telefonu 95-7330-411, pod którym możliwe jest dokonanie rejestracji wizyty w wybranym punkcie powiatu gorzowskiego, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie.

Umawianie wizyt w zakresie NPP-NPO możliwe jest jedynie za pomocą koordynatora powiatowego, który pod wskazanym numerem telefonu będzie rejestrować wizyty w systemie obsługi prawnej.

Nadal możliwe jest korzystanie z porad osobistych NPP/NPO w godzinach trwania dyżuru we wszystkich punktach powiatu gorzowskiego.