Informacja dla osób korzystających z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

image_pdfimage_print

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019, poz. 294), osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr telefonu 95 7330406 oraz pod adresem e-mail: starostwo@powiatgorzowski.pl.

image_pdfimage_print