Informacja Wydziału Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORZOWIE WLKP. INFORMUJE, ŻE W DNIACH 30.08.2021 r. – 06.09.2021 r. FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W BOGDAŃCU BĘDZIE NIECZYNNA

Wszelkie sprawy związane z rejestracją pojazdów należy załatwiać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. – obowiązuje system kolejkowy, numerki są limitowane i wydawane codziennie od 7.30.

Dla umów zawartych od 1 lipca 2021 r. oraz dla pojazdów sprowadzonych od 1 lipca 2021 r. obowiązuje termin 60 dni na zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu bądź rejestrację – w przypadku pojazdów niezarejestrowanych w kraju sprowadzonych z ternu Unii Europejskiej,
Dokumenty: dowody rejestracyjne i prawa jazdy będą do odebrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. od poniedziałku 30.08.2021 r.

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów zarejestrowanych i zakupionych w kraju można przesłać na adres:

komunikacja@powiatgorzowski.pl