Informacja Wydziału Komunikacji

W związku z zmianą przepisów od dnia 04.09.2022  r.* , Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że w przypadku złożenia zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdu przez punkt podawczy, e-meila czy też operatora pocztowego będą one odnotowane w systemie CEPIK a następnie dołączone do akt pojazdu.

Dokumenty własności nie będą odsyłane do wnioskodawcy.

*§  4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (ZAŁĄCZNIK Nr  1 INSTRUKCJA W SPRAWIE REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI I WYREJESTROWANIA POJAZDÓW)