Informacja Wydziału Komunikacji

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Informuje, że w dniach 08.03.2021 r. – 12.03.2021 r.

Filia Wydziału Komunikacji w Witnicy będzie wydawać tylko dowody rejestracyjne.

Zgłoszenia zbycia/nabycia można przesłać na adres e-mail: komunikacja@powiatgorzowski.pl, starostwo@powiatgorzowski.pl

Do zgłoszenia należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności.

Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć do urny, która jest w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Kontakt telefoniczny:

Rejestracja pojazdów

95 733 04 31

95 733 04 32

95 733 04 62

Prawa jazdy

95 733 04 30

95 733 04 36