Informacja Wydziału Komunikacji

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz podległe filie są nieczynne.

Ponadto informujemy, że zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu można przesłać przez e-puap bądź e-meilem na adres: starostwo@powiatgorzowski.pl
Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu należy załączyć kserokopię/skan dokumentu własności.