Informacja Wydziału Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Informuje, że w dniu 28.07.2021 r. z przyczyn technicznych niezależnych
od urzędu obsługa klienta w wydziale komunikacji w Gorzowie Wlkp. oraz podległych filiach zostaje skrócona do godziny 14.00.