1

Informacja Wydziału Komunikacji – praca w dniu 31.12.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. informuje, że w dniu 31.12.21 r.
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego wraz z podległymi mu Filiami jest nieczynny z powodu inwentaryzacji.