Informacja Wydziału Komunikacji w Witnicy

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORZOWIE WLKP. INFORMUJE, ŻE
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W WITNICY BĘDZIE NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

Wszelkie sprawy związane z rejestracją pojazdów należy załatwiać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
Dokumenty: dowody rejestracyjne i prawa jazdy będą do odebrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. od piątku 02.07.2021 r.
Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów zarejestrowanych i zakupionych w kraju można przesłać na adres: komunikacja@powiatgorzowski.pl