Informacja Wydziału Komunikacji z dnia 28.05.2021

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU
28.05.2021 R.
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
JEST NIECZYNNA.

Ponadto informujemy, że zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu można przesłać przez e-puap bądź e-meilem na adres: starostwo@powiatgorzowski.pl
Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu należy załączyć kserokopię/skan dokumentu własności.