Informacja

Starosta Gorzowski w Gorzowie Wlkp. informuje, że Filia Starostwa Powiatowego w Witnicy będzie nieczynna do końca roku 2020 r.
Sprawy z terenu Miasta i Gminy Witnica załatwiane będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7.
Wnioski można składać, e-mailowo, drogą pocztową lub w poprzez wrzucenie pisma do urny w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7 w Gorzowie Wlkp., w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00, w wtorki-czwartki w godz. od 7:30 do 15:30, w piątki w godz. od 7:30 do 14:00 lub ewentualnie osobiście w siedzibie organu po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Telefon kontaktowy +48 95 7330 454,
w poniedziałki w godz. od 10:00 do 17:00,
w czwartki w godz. od 10:00 do 15:30,
w piątki w godz. od 10:00 do 14:00

adres e-mail starostwo@powiatgorzowski.pl.