Informacje o normach jakości powietrza pod kątem poziomów alertowych

image_pdfimage_print

1. Dla ozonu (O3) i pyłu PM10 określony jest poziom informowania.

Poziom informowania – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja.

2. Dla ozonu (O3), pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) określony jest poziom alarmowy.

Poziom alarmowy – oznacza poziom substancji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Źródło: www.powietrze.gios.gov.pl

image_pdfimage_print