Informacje o ofercie edukacyjnej i terapeutycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich

Informujemy o ofercie edukacyjnej i terapeutycznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich zachęca do zapoznania się z ofertą placówki.

Zapewniamy edukację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w poszczególnych typach szkół:

– Szkoła Podstawowa  klasy I – VIII; w tym zespoły edukacyjno-terapeutyczne

– Szkoła Branżowa I Stopnia na kierunku: Kucharz, Ogrodnik

– Szkoła Przysposabiającej do Pracy klasy I – III

W Ośrodku oferujemy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną z zakresu:

  • terapii logopedycznej – neurologopedycznej
  • terapii pedagogicznej
  • terapii Biofeedback.
  • socjoterapii
  • opieki psychologicznej
  • zajęć z seksuologiem
  • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji

Naszym uczniom zapewniamy Internat z pełnym wyżywieniem oraz pomoc w dowozie uczniów do placówki.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na naszej stronie internetowej www.soswlw.pl oraz polubienia nas na Facebooku

Telefon: 505 053 568

95 731 23 78