Informacje Wydziału Komunikacji

W związku z nadejściem nowego 2021 roku Wydział Komunikacji jeszcze raz przypomina o ustawie uchwalonej 14 sierpnia 2020 roku, która wprowadza zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym i kilku innych aktach prawnych. Dotyczyła ona poniższych zagadnień:
1. Od 1 października 2018 roku kierowcy mogą prowadzić samochód bez dowodu rejestracyjnego. Nie muszą wozić ze sobą także potwierdzenia ubezpieczenia OC – co nie oznacza zniesienia obowiązku jego wykupienia! Do dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC dołączyło od 5 grudnia 2020 roku prawo jazdy. Należy pamiętać jednak, że prawo to dotyczy wyłącznie terytorium Polski.

2. Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym – koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego. Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy zabraknie miejsca na pieczątkę. Jednak, kiedy poruszamy się pojazdem poza teren kraju, bezpiecznej jest wymienić dowód rejestracyjny.

3. Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

4. Elektroniczny zwrot dowodu rejestracyjnego – od 4 października 2020 roku stacja diagnostyczna po dokonaniu pozytywnego badania technicznego zwraca elektronicznie zatrzymany dowód rejestracyjny.

5. Dowód własności pojazdu – zniesienie obowiązku podczas rejestracji. Jeśli od ostatniej rejestracji na terytorium Polski nie nastąpiła zmiana jego właściciela, to nie będzie obowiązku przedstawienia dowodu własności pojazdu podczas wyrabiania dowodu rejestracyjnego (dotyczy pojazdów przerejestrowywanych na terenie kraju z powodu zmiany miejsca zamieszkania).

6. Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

Ponadto przypominamy o istotnych zmianach, które obowiązują od stycznia 2021 r.:
• na rejestrację pojazdu sprowadzonego za granicy jest 30 dni, od daty wprowadzenia na teren kraju;
• na rejestrację pojazdu zarejestrowanego zakupionego w kraju bądź zawiadomienie o jego zbyciu lub nabyciu jest 30 dni.
UWAGA! zbycie nabycie można zgłosić wysyłając wniosek wraz z skanem umowy przez epuap bądź na adres e-meil: komunikacja@powiatgorzowski.pl);
• Motocykle, motorowery z normą Euro 4 można było rejestrować do 31.12.2020, gdyż 1.01.2021 tracą ważność odnośne homologacje. Możliwość rejestracji można przedłużyć przez importerów o 2 lata na zasadach końcowej partii produkcji, do 31.12.2022. Zezwolenie wydawane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
• W przypadku pojazdów lekkich, M1, N1, oraz niektórych M2 i N2, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) z dniem 01.01..2021 r. ważność straciły świadectwa z normą DG. Możliwość rejestracji można przedłużyć przez importerów o 2 lata na zasadach końcowej partii produkcji, do 31.12.2022. Zezwolenie wydawane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
• Pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii muszą posiadać odprawę celną.