Inspektor Ochrony Danych jako punkt kontaktowy

W Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. zgodnie z § 31 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego nr 144/2020 z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Inspektor Ochrony Danych stanowi punkt kontaktowy dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowy w Gorzowie Wlkp. w zakresie spraw związanych z udzielaniem informacji dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz realizacją praw osób, których dane osobowe dotyczą.

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą oznacza obsługę wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z przepisów art. 13- 22 RODO. Informację na temat realizacji tych praw znaleźć można w “Regulaminie realizacji w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. praw osób, których dane dotyczą”, dostępnych na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/236/Ochrona_Danych_Osobowych/ oraz http://www.powiatgorzowski.pl/ochrona-danych-osobowych/ .