Inwestycja zakończona „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica”

bary RP i wizerunek godła RP

W dniu 05.12.2023 roku został podpisany Protokół końcowego odbioru robót dotyczący zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica”.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.977.734,51 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 6.652.927,53 zł.

W ramach  realizowanego zadania wykonano:

 

– przebudowę jezdni,

– przebudowę chodnika,

– budowę drogi rowerowej,

– budowę elementów spowalniających ruch – trzech wyniesionych przejść dla pieszych,

– budowę wysp przejezdnych i nieprzejezdnych,

– budowę zatok postojowych,

– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,

– odprowadzenie wód deszczowych w tereny chłonne, oraz w powiązaniu z istniejącymi wpustami,

– przebudowę istniejącego systemu odwodnienia,

– przebudowę oświetlenia drogowego,

– zmianę stałej organizacji ruchu.

 

Celem prac było:

– zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych,

– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,

– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.