Inwestycja zakończona – remont drogi powiatowej nr 1403F m. Płomykowo

bary RP i wizerunek godła RP

W dniu 07.12.2013 roku zakończyły się prace związane z realizacją zadania:

 REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1403F M. PŁOMYKOWO

 Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wys. 746.528,65 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 Wartość wykonanych robót drogowych wyniosła: 1.244.214,43 zł.

W ramach zadania wykonano:

  • ujednolicenie nawierzchni oraz szerokości związanych z wykonaniem remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej,
  • remont podbudowy,
  • profilowanie pobocza.

 

Celem wykonanych prac było:

– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,

– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.