Janczewo

Janczewo  – wieś (Jahnsfelde) w gminie Bogdaniec z kościołem szachulcowym z 1735 roku, przebudowywanym w 1880 i 1921 roku. Dawniej centrum majątku obejmującego ponad 2000 hektarów ziemi ornej, także w Wawrowie, Santoku i Gralewie. Właścicielem majątku był graf Otton Werner, a po nim od roku 1853 członek rycerskiego zakonu joannitów baron Carnap Bornheim.

W parku istniało kiedyś mauzoleum rodowe, w którym pochowano m.in. w 1928 r. zabalsamowane zwłoki byłej szwagierki egipskiego króla, baronową Carnap (z domu Longpre). Wśród drzewostanu parku trzeba wyróżnić okaz platanu klonolistnego o obwodzie 390 cm.