Jednostki powiatowe

Jednostki Powiatowe

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360 643
www.gorzow.pup.info.pl

e-mail: zigo@praca.gov.pl
Dyrektor: Izabela Jankowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7330 458 faks 95 7330 459

https://gorzowwlkp.naszepcpr.pl/
e-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl 
Dyrektor: Adriana Tutak

Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7277 700

www.liceum-kostrzyn.com

e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com
Dyrektor: Leszek Naumowicz


 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lipkach Wielkich
ul. Szosowa 109, Lipki Wielkie
66-431 Santok
tel. 95 7312 378

www.soswlw.edupage.pl

e-mail: soswlw@wp.pl

Dyrektor: Janina Grzecznowska

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360 680, faks 95 7360 694

e-mail: orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Przewodnicząca: Olga Gładysz

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7330 468
www.ppp1gorzow.pl

e-mail: sekretariat@ppp1gorzow.pl 
Dyrektor: Magdalena Madejczyk


 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Osiedle Leśne 5
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7522 638
www.ppp2.powiatgorzowski.pl

e-mail: kontakt@pppkostrzyn.pl 
Dyrektor: Jolanta Czarnecka

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
ul. Stawna 40, Kamień Wielki
66-460 Witnica
tel. 95 7515 828
www.dpskamien.powiatgorzowski.pl

e-mail: dpskamien@powiatgorzowski.pl 
Dyrektor: Julita Karasińska

Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora"
ul. Narutowicza 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7524 658, faks 95 7521 047

www.domseniora.powiatgorzowski.pl

e-mail: sekretariat@dps.kostrzyn.pl
Dyrektor: Bogusława Strojnowska


 

Warsztat Terapii Zajęciowej
Chwalęcice, ul. Lipowa 38
66-415 Kłodawa
tel. 95 7223 383

www.wtz-chwalecice.polinfo.net

e-mail: wtzpodkasztanem@gmail.com
Kierownik: Maria Szubert

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Stawna 40, Kamień Wielki
66-460 Witnica
tel. 95 7515 837

www.kamienwielkiwtz.republika.pl

e-mail: wtz.kamwiel@poczta.onet.pl
Kierownik: Urszula Laska

Spółki w których Powiat Gorzowski posiada udziały

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą  Sp. z o.o.
Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą"
ul. Narutowicza 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 41 240 1800

www.nowyszpital.pl

e-mail: grupa@nowyszpital.pl
Prezes Zarządu: Joanna Dzyganowicz

Straże

Komenda Miejska Policji
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7382 511, faks 95 7382 015
www.gorzow.lubuska.policja.gov.pl

komendant.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

Komendant: inspektor Wiesław Widecki

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Dąbrowskiego 3
tel. 95 7338 404, faks 95 7338 424

http://www.strazgorzow.pl

e-mail: sekretariat@strazgorzow.pl
Komendant:  mł. bryg. Dariusz Szymura

 

Inspekcje powiatowe

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7330 451, faks 95 7330 452

www.pinbwgorzowie.pl
e-mail: sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl
Kierownik: Piotr Koczwara

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Borowskiego 29
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./faks 95 7228 986
www.wsse.gorzow.pl/pssegorzow 
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl

Dyrektor: mgr inż. Dorota Słowińska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp.

ul. Żwirowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./faks 95 7202 072
e-mail: w.hacia@gorzowwlkp.piw.gov.pl
Powiatowy Lekarz Weterynarii:
lek. wet. Witold Hącia

Szkoły i placówki oświatowe

Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7277 700

www.liceum-kostrzyn.com

e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com
Dyrektor: Leszek Naumowicz

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lipkach Wielkich
ul. Szosowa 109, Lipki Wielkie
66-431 Santok
tel. 95 7312 378

e-mail: soswlw@wp.pl
Dyrektor: Janina Grzecznowska

www.soswlw.pl