Kamień Mały

Kamień Mały – wieś (Stolberg) w gminie Witnica, w której osadnictwo sięga epoki żelaza i kultury łużyckiej (1300 r.  p.n.e. – 300 r.  n.e.). W parku liczne drzewa pomnikowe m.in. lipy drobno- i szerokolistne (316 – 652 cm), dęby szypułkowe (315-500 cm) i graby pospolite (305-400 cm obwodu) Na wzgórzu na północ od wsi rośnie grupa dębów posadzonych ponoć na grobie poległych w bitwie pod Sarbinowem oficerów rosyjskich. Przy drodze zabytkowy słupek ½ mili pruskiej.