Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok.
Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie