Kampania STOP Cyberprzemocy

Cyberprzemoc – zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych.
W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy czują się zranione i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Pojawiają się u nich nieprzyjemne myśli i uczucia.
Na portalu edukacji prawnej (w zakładce KAMPANIA “STOP cyberprzemocy”) znajdą Państwo e-poradnik związany z folderami wydanymi w ramach kampanii STOP Cyberprzemocy: