Klimatyczne uzdrowiska

W czerwcu bieżącego roku zostanie uruchomiony nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Klimatyczne Uzdrowiska”. Rządowy program o wartości 250 mln zł ma na celu wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu.

Budżet programu wyniesie 250 mln zł, a sam nabór potrwa do 2024 r. bądź
do wyczerpania środków. Jego beneficjantami mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i są powołane do realizacji zadań własnych tych samorządów, wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

Szczegółowe informacje na temat naboru będzie można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/250-mln-zlotych-z-nfosigw-dla-gmin-uzdrowiskowych-wkrotce-start-nowego-programu-pn-klimatyczne-uzdrowiska