Komunikat Biura Ochrony Środowiska – Zbywco, Nabywco nieruchomości…

Jednym z dokumentów do zawarcia notarialnej umowy zbycia – nabycia nieruchomości położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego jest zaświadczenie Starosty Gorzowskiego, które zawiera informację, czy grunt będący przedmiotem umowy – objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty Gorzowskiego wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Czas na wydanie zaświadczenia – do 7 dni.

Zaświadczenie zostanie wysyłane drogą pocztową.

Ze względy na panującą epidemię COVID 19 – brak możliwości osobistego odbioru zaświadczenia.

W przypadku złożenia wniosku przez ePUAP – zaświadczenie może zostać wystawione i odesłane na Państwa skrzynkę z podpisem elektronicznym.

Przypominamy, że gotowe druki znajdują się w Starostwie lub na stronie Powiatu Gorzowskiego pod adresem https://bip.powiatgorzowski.pl
Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.