Komunikat dotyczący zawieszenia funkcjonowania filii Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Witnicy

W związku z problemami kadrowymi funkcjonowanie filii Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego zlokalizowanej w Witnicy zostaje zawieszone do odwołania.
Sprawy należy kierować bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. korespondencyjnie bądź poprzez wrzutnię na dokumenty.