Komunikat o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Szanowni Państwo
W związku z ogłoszonym na obszarze kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz stale rosnącą liczbą zachorowań podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W związku z powyższym działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników informuję, że od dnia 12 października 2020 r. do odwołania wprowadzone zostaje ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz PPP w Kostrzynie nad Odrą, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności nr 2 oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy. W DPS w Kamieniu Wielkim oraz w DPS „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą do odwołania zawieszone są odwiedziny.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Pracownicy nie przerywają pracy. Kontakt ze starostwem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej mailowej i za pośrednictwem ePUAP (/23a91cdkus/skrytka), telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost. W przedsionku przy głównym wejściu do budynku umieszczony zostanie pojemnik, w którym będzie można umieszczać korespondencję kierowaną do Starostwa oraz drugi pojemnik na korespondencję o dużych gabarytach. Pojemniki opróżniane będą na bieżąco.
Kontakt bezpośredni z pracownikami poszczególnych komórek Starostwa będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Osoby umówione zobowiązane będą zdezynfekować ręce, mieć zasłonięte usta i nos, poddać się pomiarowi temperatury oraz wypełnić ankietę oceny ryzyka zakażenia koronawirusem.
Osoby umówione przed 12.10.2020 r. na późniejszy termin będą obsługiwane z zachowaniem w/w zasad.
Do Państwa dyspozycji są poniżej podane adresy mailowe i numery do poszczególnych komórek organizacyjnych:
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:
komunikacja@powiatgorzowski.pl
– rejestracja pojazdów, tel. 95 733 04 87, 95 733 04 31, 95 733 04 32, 95 733 04 62
– uprawnienia do kierowania pojazdami tel. 95 733 04 36, 95 733 04 30
– działalność regulowana, licencje, usuwanie pojazdów tel. 95 733 04 37
WYDZIAŁ GEODEZJI:
geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl, podgik@powiatgorzowski.pl
– ewidencja gruntów i budynków tel. 95 733 04 26, 95 733 04 22, 95 733 04 23
– powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej tel. 95 733 04 24, 95 733 04 27, 95 733 04 28, 95 733 04 29
– zespół uzgadniania dokumentacji projektowej tel. 95 733 04 25
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:
nieruchomosci@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 43, 95 733 04 42
OCHRONA GRUNTÓW:
ochronagruntow@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 82, 95 733 04 41
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA:
srodowisko@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 17, 95 733 04 18
WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH:
pzdgorzow@op.pl
– tel. 95 733 04 89, 95 733 04 75, 95 733 04 80
ORGANIZACJA RUCHU:
f.ludniewski@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 34
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA:
budownictwo@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 54
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ROZWOJU I SPRAW SPOŁECZNYCH:
– tel. 95 733 04 78
m.nowak@powiatgorzowski.pl
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
kryzys@powiatgorzowski.pl
– tel. 501 780 903, 95 733 04 14, 95 733 04 15
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
rzecznikkonsumentów@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 39
GEOLOG POWIATOWY:
geolog@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 19, 505 053 290
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA:
starostwo@powiatgorzowski.pl
– tel. 95 733 04 00
Informacja ogólna koronawirus (NFZ – całodobowo), tel. 800 190 590

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Starostwie.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.powiatgorzowski.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Starosta Gorzowski

/-/ Magdalena Słomińska