Komunikat Starosty Powiatu Gorzowskiego

Informujemy, że od godziny 13:30 w dniu 15 grudnia 2023 r. do godziny 9:00 w dniu 18 grudnia 2023 r. wykonane zostaną prace modernizacyjne prowadzonej przez Starostę Powiatu Gorzowskiego bazy do obsługi systemu PZGiK (realizowanego przez aplikację Ośrodek). Prace te dotyczyć będą uzupełnienia bazy o wersje cyfrowe operatów technicznych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Czynności te wynikają z konieczności ucyfrowienia wszystkich materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu m.in. umożliwienia udostępniania drogą usług internetowych.