Komunikat w sprawie Starosty Powiatu Gorzowskiego

Szanowni Mieszkańcy,

w odniesieniu do pomówień Pani Poseł Elżbiety Płonki w wystąpieniu na XXXVII Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 29 listopada 2021 r. oraz “faktów, zdarzeń, sądów i opinii”, które były przedstawione na XLIII Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 10 marca 2022 r., przez Pana Andrzeja Kaila – byłego Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego, przedstawiamy Państwu postanowienia Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, które oczyszczają Magdalenę Pędziwiatr, pełniącą funkcję Starosty Powiatu Gorzowskiego z przedstawionych zarzutów.

Postanowienia dotyczą dochodzenia/śledztwa w sprawie:

  1. Sfałszowania podpisu Wicestarosty Powiatu Gorzowskiego Małgorzaty Ludniewskiej, przyznającej nagrodę finansową.
  2. Przekroczenia uprawnień przez Magdalenę Pędziwiatr – Starostę Powiatu Gorzowskiego, w związku z:
  3. Używaniem do celów prywatnych samochodu służbowego,
  4. Powierzeniem w użytkowanie pojazdu służbowego bliskiej osobie, bez zgody uprawnionego podmiotu,
  5. Wynoszeniem dokumentów z gabinetu Starosty na prośbę Magdaleny Pędziwiatr.

postanowienie o umorzeniupostanowienie o umorzeniu