Komunikat Wydziału Komunikacji – awaria aplikacji Pojazd

W związku z ogólnopolską awarią aplikacji ,,POJAZD” ,w zakresie rejestracji pojazdów zakupionych za granicą, uprzejmie informujemy, iż czas oczekiwania na wydanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdu oraz dokumentów komunikacyjnych może ulec wydłużeniu, do momentu usunięcia przez administratora systemu ww. usterki.
Pragniemy nadmienić, iż pozostałe sprawy wydziału, w tym także przerejestrowania samochodów zakupionych w kraju, realizowane są na bieżąco.
W przypadku ustania przyczyny awarii, złożone wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, zgodnie z datą wpływu dokumentów do tut urzędu.
Za powstałe utrudnienia, serdecznie przepraszamy.