Komunikat Wydziału Komunikacji odnośnie opłat komunikacyjnych oraz odbioru przesyłek z paczkomatu

OPŁATY KOMUNIKACYJNE

Nr konta Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001.

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:

 • samochód sprowadzony z zagranicy – 256,00 zł
 • samochód krajowy z wymianą tablic – 180,50 zł
 • Samochód/motocykl/motorower/przyczepa/ciągnik rolniczy zarejestrowany na terenie powiatu bez wymiany tablic – 81 zł
 • motocykl sprowadzony z zagranicy – 197,00 zł
 • motocykl krajowy – 121,50 zł
 • przyczepa/ciągnik rolniczy – 121,50 zł
 • motorower – 111,50 zł

Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową (przejazd na badanie techniczne):

 • samochód – 62 zł
 • przyczepa – 40,75 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 37,75 zł

Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych:

 • samochód – 112 zł
 • przyczepa – 65,75 zł

Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł

opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu

 • od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł- za każdy miesiąc
 • od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł- za każdy miesiąc
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł- za każdy miesiąc

Wymiana dowodu rejestracyjnego:

 • bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł
 • wtórnik dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł

Wtórnik karty pojazdu – 75,50 zł

Wtórnik nalepki – 19 zł

Wtórnik tablic rejestracyjnych (przed opłatą proszę skontaktować się z Wydziałem Komunikacji celem sprawdzenia czy będzie zamówiona 1 tablica rejestracyjna, czy też będzie konieczność zamówienia 2sz.(w przypadku tablic samochodowych):

 • samochód (dwie tablice) – 93 zł
 • samochód (jedna tablica) – 53 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 53 zł
 • motorower – 30,50 zł

Rejestracja pojazdy zabytkowe:

 • samochód – 200,50 zł
 • motocykl – 131,50 zł
 • motorower – 121,50 zł

Rejestracja tablice indywidualne :

 • samochód (krajowy) – 1100,50 zł
 • samochód (zagranica) – 1176,00 zł
 • motocykl (krajowy) – 581,50 zł
 • motocykl (zagranica) – 657,00 zł

Opłata za wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy – 100,50 zł

Opłata za wydanie i wymianę międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł

Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50 zł

Opłata za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem – 30,50 zł

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (kontakt pod nr tel. 95 733 04 37):

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe uiszcza się na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:

44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 • decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 10,00 zł
 • decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00 zł
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu – 10,00 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł
 • zaświadczenie – 17 zł.

UWAGA!

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

UWAGA!

W razie wątpliwości proszę o kontakt pod niżej podanymi adresami e-mail:

komunikacja@powiatgorzowski.pl

a.nowak@powiatgorzowski.pl

k.bielecka@powiatgorzowski.pl

 Dokonanie nieprawidłowej opłaty uniemożliwia wszczęcie postepowania w danej sprawie.

 

ODBIÓR PRZESYŁEK Z PACZKOMATU

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że po umieszczeniu przesyłki w paczkomacie, odbiorca otrzymuje informację w formie wiadomości tekstowej SMS lub e-mail bądź informacji w Aplikacji mobilnej (użytkownik aplikacji nie dostaje SMS-a, tylko informację e-mail).