Konferencja z udziałem lokalnych mediów na temat realizowanych przez nas Programów Społecznych

Konferencja z udziałem lokalnych mediów na temat realizowanych przez nas Programów Społecznych

Konferencja z udziałem lokalnych mediów na temat realizowanych przez nas Programów Społecznych
Znaczna część z nich, to programy rządowe skierowane do mieszkańców naszego powiatu.
PCPR Gorzów Wlkp.w aspekcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzicielstwa zastępczego realizuje ich najwięcej. Są to m.in. cieszący się dużą popularnością konkurs „Po pierwsze rodzina”, Program „Dobry Start”, Program „Opieka wytchnieniowa”, Program Aktywny Samorząd”. Warty podkreślenia jest Rządowy Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” realizowany przez ośrodek wiodący – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp., a także w jego ramach rozwój sieci mieszkań chronionych, jako świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej. Dzięki wsparciu Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego projekt ma szanse ruszyć niebawem.
Mówiliśmy także o innowacyjnych programach pracowniczych realizowanych w Starostwie Powiatowym, tj. Zbalansowany Program Prozdrowotny, akcja 2 Godziny Dla Rodziny, akcja „Nie bądź chytrus, podziel się kroplą krwi” – mobilny punkt poboru krwi.
Tych działań jest naprawdę dużo, a zadowolenie naszych mieszkańców to dla nas priorytet.