Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej

Na prośbę Ministerstwa Obrony Narodowej przekazujemy informację o rozpoczynającej się II edycji konkursu “MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Konkurs polega na tworzeniu murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a pula środków jakie MON przeznaczy na ten cel to w sumie 3.000.000 zł.

Wnioski można składać do 8 czerwca 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3