Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Wojewoda Lubuski ogłosił: otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie uczniów klas szóstych lub siódmych lub ósmych szkół podstawowych.
Program jest skierowany do Organizacji Pozarządowych- prowadzących działalność pożytku publicznego.
Więcej informacji: LUW Wydział Zdrowia. Tel.: +48 95 78 51 150
http://bitly.ws/FdxP