Konsultacje społeczne nad projektem rocznego programu współpracy na 2022 r.

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza do konsultacji społecznych nad projektem rocznego programu współpracy na 2022 r., organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mające siedzibę na terenie powiatu gorzowskiego.

Konsultacje odbędą się w dniach od 15 października 2021 r. do 28 października 2021 r.

Więcej informacji oraz projekt rocznego programu współpracy na 2022 r. wraz z ankietą jest do pobrania na stronie internetowej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa: Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, w pok. 218.

baner informacja