Konsultacje społeczne nad projektem rocznego programu współpracy na 2023 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza do konsultacji społecznych nad projektem rocznego programu współpracy na 2023 r., organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie powiatu gorzowskiego.
Konsultacje odbędą się w dniach od 17 października 2022 r. do 31 października 2022 r.
Więcej informacji oraz projekt rocznego programu współpracy na 2023 r. wraz z ankietą jest do pobrania na stronie internetowej www.bip.powiatgorzowski.pl  w zakładce Organizacje pozarządowe/ Konsultacje (https://bip.powiatgorzowski.pl/309/Konsultacje/)  oraz w siedzibie Starostwa: Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, w pok. 218.