Konsultacje społeczne nad projektem rocznego programu współpracy na 2024 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza do konsultacji społecznych nad projektem rocznego programu współpracy na 2024 r., organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie powiatu gorzowskiego.

Konsultacje odbędą się w dniach od 12 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

Więcej informacji oraz projekt rocznego programu współpracy na 2024 r. wraz z ankietą jest do pobrania na stronie internetowej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/Konsultacje https://bip.powiatgorzowski.pl/309/2145/Konsultacje_spoleczne_nad_projektem_programu_wspolpracy_Powiatu_Gorzowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_i_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_z_dnia_24_kwietnia_2003_r__o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_2024_rok/   oraz w siedzibie Starostwa: Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, w pok. 2018.