Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030

image_pdfimage_print

W terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.

Strategia obejmuje Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica oraz Powiat Gorzowski.

W ramach konsultacji społecznych w powiecie gorzowskim zaplanowano spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w :
– Bogdańcu, sala sesyjna Urząd Gminy Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec, termin: 1 grudnia, godz. 13:00
– Lubiszynie, sala sesyjna Urząd Gminy, pl. Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn, termin: 1 grudnia, godz. 17:00
– Kostrzynie nad Odrą, Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, termin: 2 grudnia godz.9:00
– Santoku, Biblioteka w Santoku Gorzowska 35, 66-431 Santok, termin: 6 grudnia, godz. 15:00
– Deszcznie, Stacja Kultury, ul. Kolejowa, 66-446 Deszczno, termin: 6 grudnia, godz. 16:00
– Kłodawie, Gminne Centrum Kultury w Kłodawie, ul. Jeziorna 8 w Kłodawie, termin: 7 grudnia, 16:00
– Witnicy, sala konferencyjna Urząd Miasta w Witnicy, Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, termin: 7 grudnia, godz. 13:00
Podczas spotkań wykonawca strategii – Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, przedstawi założenia strategii, główne problemy wynikające z diagnozy obszaru, zaprezentuje wizję, misję, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii.

Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag (link do formularza poniżej), poprzez przesłanie na e-mail: strategia@um.gorzow.pl lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.
Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej MOF GW https://badania-online.pl/cawi2/index.php/469588?newtest=Y&lang=pl
Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 12:00 do 15:00).
Celem strategii rozwoju ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie samorządów.

Prace nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2021 r. W ramach prac nad dokumentem odbyły się wywiady oraz warsztaty diagnostyczne i strategiczne przy udziale ekspertów z samorządów wchodzących w skład MOF GW, reprezentantów instytucji ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przedsiębiorców. Dzięki informacjom zgromadzonym w efekcie ww. prac, możliwe było rzetelne przygotowanie diagnozy, określenie wizji, misji, celów, priorytetów oraz wspólnych kierunków działań.
Sporządzenie strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z etapów przygotowania MOF GW do wdrażania środków w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.
Projekt Strategii wraz z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz formularz uwag znajdują się pod poniższymi linkami.
link do strategii tutaj
link do diagnozy tutaj
link do formularza uwag tutaj

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z form konsultacji.

image_pdfimage_print