Kontakt z nami…


 


Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wlkp.:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 7330 400
fax. 95 7330 401

e-mail: starostwo@powiatgorzowski.pl


Godziny Pracy
Starostwa Powiatowego:

 • Poniedziałek: 7:30 – 17:00
 • Wtorek – Czwartek: 7:30 – 15:30
 • Piątek: 7:30 – 14:00


Obsługa interesantów
Wydziału Komunikacji:

 • Poniedziałek: 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek: 8.00 – 14.30
 • Piątek: 8.00 – 13.30


Godziny obsługi interesantów

Wydziału Budownictwa:

W zakresie obsługi telefonicznej interesantów
Poniedziałek: 9:00 – 16:00
Czwartek: 9:00 – 15:00
Piątek: 9:00 – 13:00
w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów
Poniedziałek: 8:00 – 16:30
Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 13:30


Godziny obsługi interesantów
Wydziału Geodezji i Kartografii:

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30
 • Wtorek – Czwartek: 8:00 – 14:30
 • Piątek: 8:30 – 13:30


Godziny Pracy
Rzecznika Konsumentów:

 • Poniedziałek: 7:00 – 17:00
 • Środa: 7:00 – 17:00
 • Piątek: 7:00 – 17:00


Godziny obsługi interesantów

Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Gruntów Rolnych i Rekultywacji:

w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów
Poniedziałek: 7:15 – 14:15
Wtorek: 7:15 – 14:15
Środa: 7:15 – 14:15
Czwartek: 7:15 – 14:15
Piątek: 7:00 – 14:00