Łośno

Łośno – wieś (Lotzen) w gminie Kłodawa. Na terenie wsi, sięgającej rodowodem 1300 roku, od 1746 roku istniała huta szkła. Dziesięć lat później hutę spaliły wojska rosyjskie, ostatecznie zamknięto ją w 1788 roku i jedyną pamiątką po jej istnieniu był do końca lat 80-tych XX wieku zabytkowy budynek biurowy.

Neobarokowy kościół z 1913 roku, obok którego podstawa dawnego pomnika poświęconego pamięci mieszkańcom wsi poległym na frontach II wojny światowej.