Lubiszyn

Lubiszyn – wieś gminna (Ludwigsruch). U zaraniu swego istnienia (1707 rok) osada związana była z powstaniem tu huta szkła wraz z zapleczem mieszkalnym dla szklarzy. Nosiła wówczas nazwę „Tornowsche Hütte” („Tarnowskie Huty”). Kolejną nazwę (1819 rok) wieś zawdzięcza ostatniemu z właścicieli huty – radcy handlowemu Johannowi Georgowi Ludwigowi Zimmermannowi (1739-1810) i brzmiała Ludwigsruh czyli w tłumaczeniu „Spokój Ludwika”. Nadano ją jednak dopiero w 16 lat po zamknięciu (1785 rok) huty. W 1857 roku powstaje budowany z czerwonej cegły na planie krzyża greckiego (szczególnie z „lotu ptaka” jest to widoczne) kościół z charakterystyczną wieżyczką. Wewnątrz co obecnie rzadko się zdarza zachowały się dawne empory dla wiernych i muzyków. Do niedawna (2020 rok) w tutejszym prowadzonym dotąd z wielka pasją przez Pana Jana Lewka (zmarłego niedawno) Muzeum II Wojny Światowej mogliśmy podziwiać umundurowania z okresu wojennego: 1 i 2 Armii Wojska polskiego, umundurowanie armii radzieckiej, umundurowanie armii niemieckiej, polskich sił na zachodzie, oporządzenie i wyposażenie wojskowe, oryginalną broń z okresu wojennego, bagnety, kordziki, dużą ilość oryginalnych odznaczeń z okresu od I do II wojny światowej.