Łupowo

Łupowo – wieś (Loppow) w gminie Bogdaniec. Stara wieś rybacka o wczesnośredniowiecznym rodowodzie, który potwierdzają ślady grodziska z X-XI wieku. Od 1300 r. wieś należy do klasztoru cystersów w Mironicach, a po jego sekularyzacji do margrabiów brandenburskich. W XVI wieku na Łupicy wybudowano młyn, który zniszczyła straszliwa  powódź w 1586 roku.

Nie odbudowano go z powodu … braku wody. Ujściowy odcinek  rzeki ogranicza ziemny akwedukt co zapobiega podtopieniom  pól  i zabudowy. W czasie wojny 30-letniej wojska szwedzkie doszczętnie spaliły wieś.

Kościół ryglowy, neobarokowy z pięknym drewnianym sklepieniem kolebkowym wybudowany w 1909 roku. Naprzeciw świątyni klasycystyczny dworek z 1887 roku. Naprzeciw leśnictwa Głaz Korsaka – wybitnego myśliwego, leśnika, pisarza i pioniera ochrony przyrody.