„Mały Strażak” – 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 90%, w kwocie maksymalnej 18 000,00 zł.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Wojewódzkiego Funduszu wniosek o dofinansowanie  do dnie 3 marca 2023 r.

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu wniosku do Programu jest poprawność wniosku o dofinansowanie.

Wnioskowany zakres zgłoszonych zadań będzie uzgodniony przez WFOŚiGW w Zielonej Górze z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej po złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako pełna realizacja zadania potwierdzona protokołem końcowym zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.06.2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-programy/maly-strazak-2023

Autor fot. UM Nowy Sącz