Międzynarodowy Dzień Inwalidy w Witnicy…

Międzynarodowy Dzień Inwalidy przypomina społeczeństwu, że emeryci, renciści i inwalidzi są jego częścią i skłania nas do refleksji nad ich funkcjonowaniem na co dzień.

Wczorajsze uroczyste spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witnicy, pełne było uśmiechu i radości życia. Powiat Gorzowski reprezentowała Starosta Magdalena Pędziwiatr i Wicestarosta Magdalena Nowak. Wraz z całą wspólnotą mieszkańców Powiatu Gorzowskiego gorąco życzymy, by każdy kolejny dzień był dla Państwa okazją do czerpania radości życia, z tą spokojną mądrością, która nie poddaje się chwilowym przeszkodom.

Międzynarodowy Dzień InwalidyMiędzynarodowy Dzień InwalidyMiędzynarodowy Dzień InwalidyMiędzynarodowy Dzień Inwalidy