Mironice

Mironice  – wieś (Himmelstädt – Niebiańskie Miasteczko”) w gminie Kłodawa. We wczesnym średniowieczu (IX-XII wiek) istniała tu osada i gród przy zachodnim brzegu Kłodawki. Po zajęciu w XIII wieku tych ziem przez margrabiów brandenburskich Albrecht III funduje 22 maja 1300 r. opactwo cysterskie w istniejącym tu dworze „Creusdorf”.

Pierwotna nazwa opactwa Himmelstadt oznaczała „Niebiańskie miejsce”. W 1326 roku wieś spalona została przez wojska polsko-litewskie. Dwór cysterski odbudowano dopiero w 1368 roku. To prawdopodobnie wówczas wprowadzono gospodarkę rybną, spiętrzając wody na Kłodawce i tworząc hodowlane stawy rybne. Jeszcze 200 lat temu rybacy opowiadali o pozostałościach konstrukcji palowej na jeziorze nieznanego przeznaczenia. Ponownie opactwo spaliły w 1470 roku wojska książąt pomorskich. W 1539 roku margrabia Jan Kostrzyński dokonuje kasacji klasztoru ze względu na upadek obyczajów w samym opactwie i wprowadzenie ducha reformacji, jaki zdominował życie ówczesnej Nowej Marchii.

Kościół cysterski zaadaptowano na budynki gorzelni, a całość majątku stała się własnością państwa. Dwór z 1830 roku otoczony parkiem krajobrazowym i spichlerz z XIX wieku wybudowała rodzina von Bayer. Obecnie należy on do właściciela prywatnego. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie wybudowanego w XIV wieku kościoła cysterskiego, spalonego w 1872 roku, którego cegły wykorzystano powtórnie do budowy stodoły, dziś także już nieistniejącej i studni z 2. połowy XIX wieku. We wsi zachowała się chałupa szachulcowa z XVII wieku. Na terenie dawnego opactwa cystersów powstało w 2011 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe CYSTERS w Mironicach.