Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

Ośrodek jest placówką turnusową, przeznaczona maksymalnie dla 36 wychowanków. Czas trwania turnusu – 1 semestr, pobyt może zostać przedłużony na drugi turnus na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i wychowanka, zaopiniowany pozytywnie przez zespół rekwalifikacyjny MOS i zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, poprzez wydanie skierowania.

Opieka nad dziećmi w Ośrodku jest bezpłatna, natomiast rodzic pokrywa koszty wyżywienia. Wysokość opłaty ustalona jest przez dyrektora MOS. W trudnej sytuacji materialnej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się starać o dofinansowanie z odpowiednich do miejsca zamieszkania ośrodków pomocy społecznej.

Warunki: 2-, 3-, osobowe pokoje, 12- osobowe grupy i klasy. Ładnie urządzone sypialnie, świetlice. W zależności od posiadanych środków organizowana jest nauka języka angielskiego, zajęcia taneczne, koszykówka, zajęcia teatralne, wycieczki krajoznawcze i turystyczne.

Więcej informacji: http://moszabor.szkolnastrona.pl/