„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

unia logo

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 1. Informacje ogólne
 • Wartość projektu - 4 557 410,97 zł
 • Lider Partnerstwa – Powiat Gorzowski
 • Partner - Akademia im. Jakuba z Paradyża
 • Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.06.2022 r.

 

 1. Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów i nauczycieli technikum i branżowych szkół I stopnia
  w szkołach, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym:
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich.

 

 1. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.
 2. W ramach projektu do uczniów i nauczycieli ww. szkół adresowane są poniższe formy wsparcia:
 • KURSY I SZKOLENIA: spawanie blach i rur metodą MAG, operator wózków jezdniowych podnośnikowych, barista, kelner, obsługa kas fiskalnych, kasjera walutowo-złotówkowy, kompozycje kwiatowe, uroczysta kolacja; prawo jazdy kat. B;
 • ZAJECIA LABORATORYJNE I OBOZY NAUKOWE: projektowanie stron WWW, Excel dla logistyków oraz dla ekonomistów, umiejętności komputerowe Moduł A2, zajęcia laboratoryjne dla logistyków, zajęcia w zakresie poszukiwania koncepcji własnego biznesu, obozy naukowe: technik hotelarstwa -
  w zakresie obsługi informatycznej hotelu oraz obsługi konsumenta, technik ekonomista - w zakresie marketingu i statystyki.
 • STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE: Celem przeprowadzenia praktyk/staży jest zastosowanie
  i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 • DORADZTWO ZAWODOWE: realizowane są działania indywidualne i grupowe, których celem
  jest rozwój umiejętności rozpoznawania przez uczniów własnych zasobów osobistych
  i ich wykorzystanie w kształtowaniu drogi zawodowej oraz przygotowanie do samodzielnego i aktywnego wejścia na rynek pracy.
 • DLA NAUCZYCIELI ZAWODU: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

 

Na dzień 31.07.2020 r. w różnych formach kursów, szkoleń, zajęć laboratoryjnych, zajęć w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży udział wzięło 492 uczniów oraz 10 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu 4 pracownie zawodowe doposażone zostały w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia, na łączną kwotę 405 180,15 zł. Na potrzeby szkół zrealizowanych zostało 10 filmów zawodoznawczych.

 

 

 

Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2022Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2021Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2020Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2019Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2018Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2017

GALERIA ZDJĘĆ

Kurs Florystyczny kompozycje kwiatowe 2022 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąHotelowa jednostka mieszkalna wraz z węzłem higieniczno-sanitarnym w Kostrzynie nad OdrąStaże w zawodzie technik hotelarstwa, technik logistyk, technik ekonomista 2021Kurs Kasjer walutowo złotówkowy 03-05.02.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs obsługi kas fiskanlnych 16-18.03.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs uroczysta kolacja 22-24.03.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs Florystyczny kompozycje kwiatowe 31.05.2021 - 02.06.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs florystyczny - kompozycje kwiatowe 04.05.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąPracownia do zawodu kucharz w Lipkach Wielkich Kurs spawania