MUSIMY DBAĆ O WODĘ. Ruszają dotacje na przydomowe systemy zbierania deszczówki

Od 3 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyjmuje elektroniczne i papierowe wnioski o dofinansowanie przydomowych instalacji zbierania deszczówki. Można będzie uzyskać dotację w wysokości
6 000,00 złotych, która obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Pieniądze te należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących. W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż i budowa
oraz uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki
w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.wfosigw.zgora.pl/program-moja-woda.

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska

moja woda