Nabór na wspieranie inwestycji z Odnawialnymi Źródłami Energii

Biuro Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że od dnia 31 marca 2021 r. można składać wnioski na wsparcie projektów/inwestycji polegające na budowie nowych lub przebudowie starych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od dnia 31.03.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. w formie papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/rozpoczeto-nabor-na-wspieranie-inwestycji-z-oze).

Odnawialne Źródła Energii