Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiat Gorzowski w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne otrzymał w 2020 roku dotację celową.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wsparciem finansowym zostały objęte szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorzowski:

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich kwotą w wysokości 2.480,00 złotych,

– Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą kwotą w wysokości 12.000,00 złotych.

W ramach programu prowadzone są działania mające na celu promocję czytelnictwa oraz kształtowanie zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów poprzez projekty czytelnicze, konkursy czy relacje fotograficzne z akcji czytelniczych. Z otrzymanej dotacji zostały zakupione książki z różnych dziedzin: książki przygodowe, powieści dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, książki psychologiczne, książki historyczne, podróżnicze, biografie, poradniki, reportaże. Uwzględniono także potrzeby uczniów niepełnosprawnych – zakupiono e-booki z lekturami i innymi książkami.Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaNarodowy Program Rozwoju CzytelnictwaNarodowy Program Rozwoju CzytelnictwaNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa