1

Nieodpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze utworzyła zespół prawników gotowych do udzielania bezpłatnych porad prawnych obywatelom Ukrainy dotkniętych toczącą się wojną w ich ojczyźnie.

Więcej informacji https://zielonagora.oirp.pl/pomoc-ukrainie/